Referaty pisane w ramach XXV KONFERENCJI RACHUNKOWOŚĆ A CONTROLLING zostaną skierowane do następujących czasopism/monografii:

 

1. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

    język publikacji: polski lub angielski
    objętość: od 22 tys. do 34 tys. znaków
    wymogi edytorskie: pol, ang

2. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości.

   język publikacji: polski lub angielski
   objętość: od 32 tys. do 44 tys. znaków
   wymogi edytorskie: link

3. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

    język publikacji: polski lub angielski
    objętość: od 25 tys. do 40 tys. znaków
    wymogi edytorskie: link

4. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie.

    język publikacji: polski 
    objętość: : od 20 tys. do 30 tys. znaków
    wymogi edytorskie: link

5. Monografia wieloautorska wydana przez wydawnictwo na poziomie I na liście MNiSW.

   język publikacji: polski.
   objętość: od 22 tys. do 34 tys. znaków
   wymogi edytorskie: link

6. Monografia wieloautorska pt. "Impact of COVID-19 on Accounting Research, Practice and Education" wydana przez wydawnictwo na poziomie I na liście MNiSW. Call for papers

   język publikacji: angielski.
   objętość: od 28 tys. do 40 tys. znaków
   wymogi edytorskie: ang

7. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie.

   język publikacji: angielski.
   objętość: od 25 tys. do 40 tys. znaków
   wymogi edytorskie: link


 

Ważne daty

 
07.10.2021
Termin rejestracji
31.05.2021 
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów
07.10.2021
Termin nadsyłania opłat konferencyjnych

+ czytaj więcej

Termin konferencji

11-13 paździenika 2021 r.