Biuro organizacyjne konferencji: tel.: (+4871) 36-80-422

W zakresie publikacji:

dr hab. Piotr Bednarek, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
e-mail: rach@ue.wroc.pl

W zakresie organizacji pobytu:

dr Wojciech Krzeszowski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
e-mail: wojciech.krzeszowski@ue.wroc.pl

W zakresie płatności i faktur:

mgr Magdalena Barańska – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
e-mail: magdalena.baranska@ue.wroc.pl

Adres korespondencyjny dotyczący konferencji:

Konferencja „Rachunkowość a controlling”
Katedra Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53 – 345 Wrocław
tel.: (071) 36 – 80 – 422