Przewodniczący:

Prof. dr hab. Edward Nowak - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

​Sekretarz naukowy:

dr hab. Piotr Bednarek, prof. UE - Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Członkowie:

Prof. dr hab. Halina Buk – Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Prof. dr hab. Jolanta Chluska – Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. Mieczysław Dobija – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Wiktor Gabrusewicz – Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej
Prof. dr hab. Jerzy Gierusz – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Jerzy Kitowski – Uniwersytet Rzeszowski
Prof. dr hab. Jan Komorowski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prof. dr hab. Teresa Martyniuk – Sopocka Szkoła Wyższa
Prof. dr hab. Wanda Skoczylas – Uniwersytet Szczeciński
Prof. dr hab. Sławomir Sojak – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Anna Szychta – Uniwersytet Łódzki
dr hab. Joanna Dyczkowska, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Arkadiusz Januszewski, prof. UTP – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
dr hab. Jacek Jaworski, prof. WSB – Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
dr hab. Robert Kowalak, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Grzegorz Lew, prof. PRz – Politechnika Rzeszowska
dr hab. inż. Monika Łada, prof. SGH – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
dr hab. Remigiusz Napiecek, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Marta Nowak, prof. UE – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
dr hab. Piotr Szczypa, prof. PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

 


 

Ważne daty

 
07.10.2021
Termin rejestracji
31.05.2021 
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów
07.10.2021
Termin nadsyłania opłat konferencyjnych

+ czytaj więcej

Termin konferencji

11-13 paździenika 2021 r.