Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Piotr Bednarek, prof. UE

Członkowie Komitetu Organizacyjnego 

dr hab. Joanna Dyczkowska, prof. UE
mgr Magdalena Barańska    
dr Maria Nieplowicz
dr Zdzisław Kes
dr Wojciech Krzeszowski 

Biuro organizacyjne konferencji: tel.: +48 713 680 422 

Ważne daty

 
07.10.2021
Termin rejestracji
31.05.2021 
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów
07.10.2021
Termin nadsyłania opłat konferencyjnych

+ czytaj więcej

Termin konferencji

11-13 paździenika 2021 r.