JUBILEUSZOWA XXV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA RACHUNKOWOŚĆ A CONTROLLING

 

Informacje ogólne

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Rachunkowość a Controlling jest organizowana przez Katedrę Rachunku Kosztów, Zarządzania Podatkami i Controllingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Celem konferencji jest zaprezentowanie dorobku naukowego i doświadczeń praktycznych, a także wymiana poglądów dotyczących koncepcji oraz kierunków rozwoju współczesnej rachunkowości zarządczej i controllingu ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania kosztami i dokonaniami w przedsiębiorstwach i instytucjach. Tematem przewodnim nadchodzącego wydarzenia jest „Koncepcje zarządzania kosztami i dokonaniami”.

XXV Konferencja została objęta honorowym patronatem: Prorektora ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu dr hab. Bartłomieja Nity, prof. UE, The Chartered Institute of Management Accountants oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Konferencja odbędzie się w dniach 11 - 13 października 2021 r.

W programie konferencji przewidziano:

 • Uroczystą sesję jubileuszową prof. dr hab. Edwarda Nowaka,

 • ​sesje w języku angielskim z udziałem gości z zagranicy

 • ​oraz forum badawcze doktorantów.


Zakres tematyczny konferencji obejmuje

 • Teorię i praktyczne rozwiązania z zakresu rachunkowości zarządczej oraz controllingu w przedsiębiorstwach i instytucjach
 • Nowoczesne systemy rachunku kosztów i zarządzania kosztami
 • Pomiar, ocena i zarządzanie dokonaniami przedsiębiorstw i instytucji
 • Modele i instrumenty rachunkowości zarządczej i controllingu
 • Koncepcje i modele zarządzania wartością przedsiębiorstwa
 • Budżetowanie działalności przedsiębiorstw i instytucji
 • Rachunkowość w systemie informacyjnym controllingu
 • Sprawozdawczość finansową i pozafinansową
 • Audyt wewnętrzny w zarządzaniu organizacjami
 • Zarządzanie podatkami w controllingu przedsiębiorstwa
 • Wpływ pandemii Covid-19 na naukę i praktykę rachunkowości

Lokalizacja

Konferencja odbędzie się w Hotel Polanica Resort & Spa ul. Górska 2, 57-320 Polanica-Zdrój.

UWAGA
Jeśli sytuacja pandemiczna w kraju nie ulegnie poprawie, konferencja odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu. Wtedy opłata konferencyjna wyniesie 950 zł od osoby.

Zapraszamy do przygotowania artykułówPatronat honorowy:
                                    

Ważne daty

 
07.10.2021
Termin rejestracji
31.05.2021 
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów
07.10.2021
Termin nadsyłania opłat konferencyjnych

+ czytaj więcej

Termin konferencji

11-13 paździenika 2021 r.