Opłata konferencyjna wynosi 1700 zł od osoby i obejmuje:
  • udział w obradach i imprezach towarzyszących
  • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym
  • pełne wyżywienie
  • możliwość wygłoszenia referatu i materiały konferencyjne
  • publikacja artykułu w czasopiśmie (20 pkt.) lub rozdziału w monografii wieloautorskiej wydanej w wydawnictwie na poziomie I na liście MNiSW[2]
Dodatkowe opłaty:
  • za pokój jednoosobowy wynosi 350 zł za cały pobyt.
  • za rozdział w monografii angielskojęzycznej  pt. "Impact of COVID-19 on Accounting Research, Practice and Education" wynosi 250 zł.
Dla doktorantów, którzy wezmą udział w konferencji z cyklu „Rachunkowość a controlling” po raz pierwszy przewidujemy specjalny rabat – 200 zł.

Wpłat prosimy dokonywać na nasz rachunek bankowy:
Uniwersytet Eko­no­miczny we Wrocławiu
PEKAO Bank Pekao S.A.
konto nr 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
z dopiskiem: „RaC-2021” oraz podając nazwisko i imię uczestnika
 
Prosimy o dokonywanie zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej:http://rach.ue.wroc.pl

UWAGA
Jeśli sytuacja pandemiczna w kraju nie ulegnie poprawie, konferencja odbędzie się w formie zdalnej z wykorzystaniem elektronicznych środków przekazu. Wtedy opłata konferencyjna wyniesie 950 zł od osoby.
Wszystkie artykuły należy zgłaszać przez stronę internetową konferencji, sformatowane zgodnie z wymogami edytorskimi preferowanego miejsca publikacji, które należy wskazać w formularzu zgłoszenia artykułu. Decyzja o ostatecznym zakwalifikowaniu artykułów do publikacji oraz miejscu publikacji zostanie podjęta na podstawie recenzji wydawniczych.
 

Ważne daty

 
07.10.2021
Termin rejestracji
31.05.2021 
Termin nadsyłania pełnych tekstów referatów
07.10.2021
Termin nadsyłania opłat konferencyjnych

+ czytaj więcej

Termin konferencji

11-13 paździenika 2021 r.