Poniżej udostępniamiy artykuły opublikowane w ramach
XXV OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
RACHUNKOWOŚĆ A CONTROLLING:
 
Autorzy Tytuł publikacji Czasopismo
Ciak Jolanta,
Bednarek Piotr
Audyt efektywnościowy czy audyt wykonania zadań w jednostkach sektora finansów publicznych – przegląd literatury krajowej i zagranicznej Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2021 | 65(2)
Gregulska-Oksińska Arleta Użyteczność poznawcza wywiadu jako metody badawczej zagadnienia kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PN 2021/3
Janus Dorota ROLA INFORMACJI W NOWOCZESNYCH SYSTEMACH RACHUNKU KOSZTÓW I ZARZĄDZANIA KOSZTAM Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PN 2021/3
Kaczmarczyk Angelika INFORMACJA SPRAWOZDAWCZA MIKRO JEDNOSTEK W ASPEKCIE MARGINALIZACJI ZASADY OSTROŻNOŚCI Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PN 2021/3
Kołodziej Dominika MIEJSCE AUDYTU WEWNĘTRZNEGO I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ JST Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PN 2021/3
Kostyk-Siekierska Katarzyna Wpływ pandemii COVID-19 na sytuację finansową i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2021 |  51(3)
Kowerski Mieczysław,
Sowa Marcin 
The impact of the coronavirus pandemic on the dividend target payout ratio. The evidence from Hydrotor SA Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2021 |  51(3)
Krzeszowski Wojciech Dawid KLUCZOWE WSKAŹNIKI WYNIKÓW W KONTROLI ZARZĄDCZEJ Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PN 2021/3
Luty Piotr WPŁYW SYSTEMU SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ NA EFEKTYWNĄ STOPĘ OPODATKOWANIA POLSKICH SPÓŁEK Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PN 2021/3
Łada Monika Rozwarstwienie praktyk szczupłej rachunkowości zarządczej Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2021 | 45(1)
Maruszewska Ewa Wanda, 
Tuszkiewicz Maciej Andrzej
Pomiar poziomu satysfakcji użytkowników końcowych systemów finansowo-księgowych – badanie ankietowe Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2021 | 65(2)
Niewiadomski Przemysław,
Nogalski Bogdan 
Koszty jakości w strategii przedsiębiorstwa Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie 2021 |  51(3)
Nowak Edward,
Nowak Marta
Badania nad controllingiem w ośrodku wrocławskim. Perspektywa trzydziestolecia 1990–2020 Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości 2021 | 45(2)
Szczepaniak Waldemar Planning the costs of EU projects at state universities Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2021 | 65(2)
Wiatrak Lidia Zarządzanie zgodnością complance w jednostkach administracji publicznej ZN WSH Zarządzanie 2021 (2)
Wierzbiński Marcin Zarządzanie stroną popytową na ciepło systemowe ZN WSH Zarządzanie 2021 (2)
Wiszniowski Edward ZNACZENIE AUDYTU AUTORYZOWANIA TRANSAKCJI PRZELEWU BANKOWEGO - STUDIUM PRZYPADKU Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PN 2021/4